Közös tulajdon megszüntetése

- kiemelt szakterületünk -

Közös tulajdont megszüntető szerződés, ingatlanjogi tanácsadás elérhető árakon Budapesten tapasztalt ingatlan jogász segítségével!

A közös tulajdon létrehozására vagy annak fenntartására senkit sem lehet kötelezni. Ebből az következik, hogy bármelyik fél kérheti a közös tulajdon megszüntetését. Ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor bírósági döntéshozatal kérhető bármelyik fél részéről. Három típusú megszüntetési eljárás, mód között lehet választani, természetesen a törvénynek megfelelő sorrendben.

A közös tulajdon tárgyainak megosztása

Természetbeni megosztást jelent a közös tulajdon tárgyainak megosztása. A megosztást követően az egyes tárgyak kizárólag az egyik fél tulajdonába fognak kerülni. Van számos példa arra, hogy a természetbeni megosztás akadályba ütközik. Ennek fő oka, hogy a közös dolog oszthatatlan, vagy a megosztott dolgok nem egyenértékűek, illetve a megosztás akadályozná a rendeltetésszerű használatát az illető dolognak.

Nemcsak a felek közötti meg nem egyezés lehet az akadálya a természetbeni megosztásnak, hanem akár jogi probléma is felmerülhet. Ha például ingatlan képezi a megosztás tárgyát, akkor szükséges a hatósági engedélyt is beszerezni.

Abban az esetben, ha a megosztás során az egyik fél tulajdonába érték szempontjából több kerül, akkor a másik fél köteles kompenzálni az értéket pénzbeli összegben.

A közös tulajdon tulajdonjogának megváltása

Ha gátolt a természetbeni megosztás, akkor a tulajdonos társak közül az egyik fél megválthatja a tulajdonjogot a másik féltől. Ilyen esetben figyelembe van véve a tulajdoni rész értéke, illetve azt is kivizsgálják, hogy a tulajdonjogot átvevő fél fizetésképes-e. Természetesen szükség van a tulajdonjogot megszerző fél beleegyezésére. Ezen beleegyezésre abban az esetben nincs szükség, ha ingatlanról van szó, amelyben a tulajdonostárs benne lakik. Ilyenkor a bennlakó tulajdonos kapja meg a tulajdont, és az értékcsökkentést a bennlakó fél terhére kell figyelembe venni, abban az esetben, ha nem sérti a bennlakó érdekeit.

A közös tulajdon értékesítése

Ha a fentebb felsorolt módokon nincs lehetőség a teljes megosztásra, akkor a jogszabály azt írja elő, hogy a közös tulajdonhoz tartozó dolgokat kötelezően értékesíteni kell. A kapott összeg pedig egyenlő arányban oszlik meg a tulajdonostársak között. Ebben az esetben is az elsődleges jog a vásárlásra az egyik tulajdonosfélt illeti. Ha nem akarja megvásárolni, akkor van szükség az ún. harmadik félre, a vevőre.
Van eset arra, hogy szükséges az eljárásokat kombinálni, ezt pedig a bíróság teszi meg.

Közös tulajdon jogviszonyai a tulajdonostársak között

A tulajdonosok a közös tulajdonból származó tulajdoni részzel önállóan rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a fél dönthet a tulajdonrész megterhelhetőségéről, különböző jogosultságáról, valójában megtehet bármit saját tulajdonrészével. Nincs szükség a többi tulajdonos beleegyezésére.

Arra is van lehetősége, hogy értékesítse tulajdoni részét. De ebben az esetben a többi tulajdonostársat kell először megkérdezni, mert őket illeti az elővásárlási jog. Ha több tulajdonostárs is érdeklődik illetve ajánlatot tesz a tulajdonjog megvásárlására, akkor az eladó fél dönt szabadon arról, hogy épp melyik tulajdonostársnak adja el a tulajdonjogot.
Ez előny a harmadik féllel szemben, de valamilyen szinten a többi tulajdonostárssal szemben azért hátrány, mert az eladó nem feltétlenül a pénzösszeg szerint dönt, hanem annak adja a saját tulajdonjogát a többi tulajdonostárs közül, akinek szeretné.

Ha bármilyen tulajdonjogi problémája van, melyre még nem találta meg a megoldást, forduljon hozzánk bizalommal, mi segítünk megoldani ügyes bajos dolgait! Közös tulajdon megszüntetése szerződés által, ügyvédi iroda segít Önnek az ingatlanjogban, ingatlanjogi tanácsadás Budapesten.

Hívjon most a +36 50 134 2806 számon!

Ingatlan adás-vételi szerződés készítése Budapesten, ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzése ügyvéd által, földhivatali ügyintézés Budapesten.