Ingatlanjogi szolgáltatások

- kiemelt szakterületünk -
Ingatlan Adás Vétel Budapest

Lakásvásárlás, házvásárlás előtt áll és nem tudja, hogyan? Ezért vagyunk mi itt. Ingatlan adásvételi szerződés készítése Budapesten ügyvéd által. Segítünk a kezdeti stádiumtól egészen a végső papírok elintézéséig, jelzálog-hitel esetén bankkal történő kapcsolattartás, földhivatali ügyintézés és ami a lakásvásárlással összefügg.

Ügyvédi ellenjegyzés, érkeztetés, földhivatali ügyintézés gyorsan és hatékonyan Budapesten, hogy ön minél gyorsabban beköltözhessen. Budapesti ügyvédi iroda segít önnek, hogy minden simán és gyorsan történjen ha budapesti lakást vásárol.

Egy ügyvédi iroda Budapesten amely az ingatlanjog és azon belül is a lakásvásárláshoz, házvásárláshoz szükséges adásvételi szerződés készítését tartja fő tevékenységének, illetve az ingatlan átíratásával, bejegyzésével kapcsolatos ügyintézést.

Hívjon most a 06 50 134 2806 számon!!!

Ügyvédi irodánk Budapesten elsősorban az ingatlanjogra szakosodott, azon belül is az ingatlan adás-vételi szerződések készítésével foglalkozik.

Lakásvásárlás adás-vételi szerződések, házvásárlás adás-vételi szerződések és egyéb ingatlan adásvételi szerződés készítése budapesti ügyvéd által rövid időn belül.

Akár szakfordítással is.

Budapest Ügyvédi Iroda

Budapesti ügyvédi iroda, ingatlan ügyvéd Budapesten, egy ügyvédi iroda Budapesten amely vállalja a következő ingatlanjogi szerződések elkészítését:

  • Ingatlan adás-vételi szerződés készitése Budapesten
  • Ingatlan ajándékozási szerződés készítése
  • Ingatlan öröklési szerződés elkészítése
  • Ingatlan bérleti szerződések
  • Tartási és életjáradéki szerződés

Amire mindenképpen szükség lesz az ingatlan adásvételi szerződés elkészítése kapcsán:

  • az eladó és vevő adatai (születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója)
  • az ingatlan pontos megjelölése (település, helyrajzi szám, tulajdoni hányad)
  • a vételár megjelölése

Ha az ingatlan vásárlás hitelből történik, érdemes már előtte utánajárni, hogy melyik hitelintézetnél kaphat kölcsönt és milyen feltételek mellett, s hogy a banknak vannak e bármilyen feltételei az adásvételi szerződés tartalmát illetően, vagy ragaszkodik e a saját szerződének a használatához.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ügyintézés tényleges időtávja sokszor eltérhet a hitelintézet által igérttől, könnyen előfordulhat, hogy a legelőször igért egy hónapból kettő lesz, főképpen ha közben a bank még további okiratokat kér be a vevőtől.

További nehezítő tényező, ha az ingatlan tulajdonosa kiskorú, ilyenkor ugyanis a gyámhatóság beleegyezése is szükséges az adásvételhez. Ha bármilyen kérdése van ingatlanjoggal kapcsolatban, hívjon minket most a 06 50 134 2806 számon, mi szívesen segítünk.

Az ingatlan adásvételi szerződés

Több követelményrendszernek kell megfelelnie az ingatlan adásvételi szerződésnek. Csak akkor kerül igazán a vevő tulajdonába teljes mértékben az ingatlan, ha az be lesz jegyezve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban is.

A szerződés létrejöttének követelményei

Ingatlant értékesíthet úgy magán- mint jogi személy. A szerződésnek tartalmaznia kell az eladó minden lényeges adatát, valamint a vevő adatait is. Ezek a következők: család és utónév: ha az ingatlannak női értékesítője is van, illetve vevője, akkor szükséges a születési családnév is. A szerződésnek tartalmaznia kel a felek születési adatait (helyét, idejét, anya nevét, pontos lakcímet, illetve a személyi azonosítót is).

Ha valamelyik fél nem magánszemély, akkor az illető fél (pl. cég, szervezet) pontos adataira is szükség van: azonosítójára, pontos címére, a cégbírósági bejegyzési számra stb.). Csak a pontos illetve legális adatok kitöltésével jöhet létre az ingatlan adásvételi szerződése.

A szerződésben pontosan meg kell jelölni az ingatlant, illetve annak adatait. Szerepelnie kell a tulajdoni hányadnak, illetve fel kell tüntetni a jogváltozás címét is.

Az adásvételi szerződés megkötésekor minden lapon szerpelnie kell a felek aláírásának, valamint a szerződés létrejöttét tanúsító személy aláírásának. Ez még mind nem elég ahhoz, hogy a szerződés érvényt kapjon. Szükséges az ún. ellenjegyzés, melyet a szerződést megkötő ügyvéd ellenjegyez. Itt szepelnie kell az időpontnak, az ügyvédi iroda adatainak, az ügyvéd aláírásának és nem utolsó sorban az ügyvédi szárazbélyegző lenyomatának. És persze magának a kifejezésnek, hogy ellenjegyzem, is rajta kell legyen a szerződésen.

Ingatlan adásvételi szerződés meghatalmazottal

Lehetőséget nyújt a törvény arra, hogy meghatalmazott által jussunk ingatlanhoz, illetve adjuk el azt. Viszont a szerződéshez csatolni kell magát a meghatalmazást is. A meghatalmazás meg kell feleljen a jogi kritériumoknak, mert másképp érvénytelen a szerződés. Ha bárki meghatalmazó szerződést köt, abba bele kell foglalni, hogy a meghatalmazó milyen jogokat ruház át a meghatatlmazottra. A meghatalmazó okirat csak akkor érvényes, ha azt közjegyző hitelelsíti.

Ingatlan adásvételi szerződés megkötése családi házak esetén

Ha családi házak ingatlan adásvételi szerződését szeretné megkötni, számos szempontot kell figyelembe venni. Ha az eladó fél egyedüli tulajdonjoggal rendelkezik a családi ingatlan fölött, akkor egyszerűbb a jogi eljárás. Mindenféleképpen le kell ellenőrizni, hogy valóban csak az eladó rendelkezik tulajdonjoggal az ingatlan fölött. Ez a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában szerepel. Így ebben az esetben csak az illető eladó fél adataira van szükség. Viszont ha az ingatlan több tulajdonosé, akkor szükség van mindegyik fél adataira, illetve a szerződés megkötésekor jelen kell lennie az összes tulajdonosnak. Vagy lehetőség van persze maghatalmazott által is értékesíteni a tulajdonjogot, de ekkor szükséges a meghatalmazó okirat.

Ugyan ez az eljárás, ha több tulajdonos szeretné megszerezni a tulajdonjogot az illető ingatlan felett. Itt is lehet alkalmazni a meghatalmazó okiratot. Bármelyik esetnél merül fel a meghatalmazott általi eladás vagy vásárlás, az okiratot csatolni kell az ingatlan adásvételi szerződéshez, valamint a földhivatali-nyilvántartásban is szerepelnie kell a meghatalmazásnak. A meghatalmazást közjegyző kell hitelesítse, ahol a feleknek jelen kell lenniük.

Hogy elkerüljön bármilyen jogi kellemetlenséget, javasoljuk, hogy vegye igénybe az ügyvédi szolgáltatást! Az ügyvéd jelenlétében kötött adásvételi szerződés biztosíték arra, hogy minden a megfelelő jogi mederben folyik, és később nem lesznek kellemetlenségei.

Ingatlan adás-vételi szerződés készítése Budapesten, ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzése ügyvéd által, földhivatali ügyintézés Budapesten.