Ingatlan ajándékozási szerződés

- kiemelt szakterületünk -
Az ajándékozási szerződés

Ingatlan ajándékozási szerződés készítése budapesti ügyvédi iroda segítségével.

Az ingatlanok különböző képen cserélhetnek tulajdonost: adásvételi szerződéssel, illetve ajándékozás útján.

A szerződő felek adatai


A szerződésnek tartalmaznia kell a következő adatokat az ajándékozóról: születési neve, születés helye és ideje, anyja neve, lakcíme, állandó lakcíme, személyi azonosítója.
Ugyanezekre az információkra van szükség az ajándékozott részéről is. Ingatlan ajándékozási szerződés készítése budapesti ügyvédi iroda által.

Az ingatlan, mint ajándék leírása

A szerződésben ezt követően szerepelnie kell az ajándékozó tulajdonát képező ingatlan adatainak, vagyis: pontosan mi képezi az ajándékozó tulajdonát, ez hogyan jelenik meg a Földhivatalban, mekkora területről van szó, pontos címe az ingatlannak, mérete, mennyi belőle a beépített terület stb.

Ezt követően kerül sor annak a kijelentésére, hogy ezzel az ingatlannal az ajándékozó megajándékozza a másik felet.

Az ajándékozó csak akkor ajándékozhat el egy ingatlant, ha kijelenti, hogy a szóban forgó ingatlan, mely a szerződés tárgyát képezi, teljesen tehermentesített. Vagyis: nem képezi per tárgyát, igénymentes, nem terheli semmilyen adó, közüzemi tartozás, illetve más személynek nincs joga vagy követelése az ingatlanhoz. Ingatlan szerződések, adásvételi szerződés készítése.

Ezután, ha minden rendben van, akkor a megajándékozott aláírásával jelzi, hogy elfogadta az ajándékot.

Az ajándék visszakövetelése

Ezt követően van egy olyan része is a szerződésnek, mely szerint az ajándékozó fél csak akkor követelheti vissza az ajándékot a megajándékozottól, ha a megajándékozott súlyos bűncselekményt, jogsértést követ el az ajándékozóval, van annak hozzátartozójával szemben.
Ebben az esetben az ajándékozó nyugodtan követelheti akár az ajándék helyébe lépett értéket is.

Ezt követően átruházza az ajándékozó a tulajdonjogot az ajándékozottra.
Megállapításra kerül az ajándék értéke forintban, mely természetesen belefoglaltatik a szerződésbe.

A megfelelő ügyvéd kiválasztása

Sokan gondolják azt, hogy plusszkötséget jelent az ügyvédi segítség igénybe vétele. Nos, igen, költségekkel jár, viszont így teljes biztonságban adhat, vehet, bérelhet stb., mert teljesen hivatalosan történik, illetve minden jogviszony figyelembe vételével. Az ügyvéd hitelesíti az adásvételi szerződést, vagy bármilyen más szerződés feleit, illetve a felek tudomására hozza az odavágó törvényeket, jogszabályokat stb.

Az illető felek képviseletében eljár a hivatalos ügyekben, pl. a földhivatalból kikéri a tulajdonosokra vonatkozó adatokat, ellenőrzi, hogy a szóban forgó ingatlan tehermentesített-e.

Azt a jogi képviselőt kell választania, aki nemcsak a szerződés megfogalmazását vállalja, hanem az ügy további hivatalos részét is. Irodánk ilyen gyakorlott szakemberekkel dolgozik, akik minden hivatalos rész lebonyolítását a fél felhatalmazását követően vállalják, így a felek számára kockázatmentessé, illetve kényelmessé válik a jogi ügyek intézése.

A jogi képviselő költségei

A jogi képviselő költségeit az a fél állja, aki kérte a képviseletet. Pl. ha ingatlan eladásáról van szó, és az eladó kérte az ügyvédi képviseletet, akkor természetesen őt terheli a költség. Viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy a vevő nem köteles elfogadni az eladó ügyvédi képviselete által készített szerződést. Ebben meg kell állapodnia a két félnek, hogy kit hatalmaz fel a szerződés elkészítésével.

Adásvételi szerződések, ingatlan ajándékozási szerződés készítése Budapesten elérhető áron, ingatlan ügyvéd segít Önnek ingatlan szerződések készítésében.

Hívjon most a +36 50 134 2806 számon!

Ingatlan adás-vételi szerződés készítése Budapesten, ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzése ügyvéd által, földhivatali ügyintézés Budapesten.